Amerika, 15. nap: Érdekes életek

A konferencia mai előadói közül hármuk életéből szeretnék megosztani egy-egy gondolatot – talán ti is tanulságosnak találjátok. Az első Derek W. Thomas, egy igazi “Welshman”, azaz walesi. Nem volt vallásos háttere, a főiskolán előszeretettel mélyült el a matematikába és természettudományokba. Azt gondolta, hogy azokban majd megtalálja a válaszokat az élet kérdéseire. Majd kezébe került John Stott egyik könyve (Basic Christianity), három nap alatt elolvasta – és élete örökre megváltozott. Derek W. Thomas megtért. Majd elment a helyi paphoz, és örömmel újságolta neki, hogy “üdvösségem van!” Mire a pap így válaszolt: “Nem, nincs!” Majd leültek teázni, és közben beszélgettek sportról, tudományokról, politikáról, mindenről. Csak a keresztyénségről nem. Majd távozásakor a lelkész átölelte, és azt mondta neki: “Derek, a túl sok vallás rossz.” És átnyújtott neki egy liberális szerző liberális könyvét, Paul Tillich “Az alapok megrengetését”. Valószínűleg nem teljesen tudatosan, de ez a pap mindent megtett, hogy megrengesse e fiatal hitének alapjait, és kiszedje a Krisztus által szívébe vetett igemagvakat. Nem sikerült: Derek W. Thomasból a református hit egyik nagy védelmezője lett. Isten tervét nem lehet megakadályozni.

A következő élet Rosaria Butterfieldé. Liberális katolikusként nőtt fel és a radikális liberális ideológiák hamar magával ragadták. Doktorált, és az angol nyelv professzora lett a Syracuse egyetemen. Leszbikus lett, a LGBT csoport lelkes támogatója. Mígnem 1997-ben kapcsolatba nem került a keresztyénekkel. Radikális nézetei és írásai miatt rengeteg levelet kapott, többnyire gyűlölettől fűtötteket. Ám a sok haragos, lenéző levél között volt egy, amelyik bár határozottan elítélte gondolatait, mégis udvarias és szerető hangvételű volt. Hónapok teltek el, majd Rosaria a kutatásai kapcsán nagy részekben olvasta újra és újra a Bibliát. Az Ige pedig megragadta és nem eresztette a szívét. Ez a homoszexuális, vallással és Istennel harcoló nő Krisztus gyermeke lett. Isten útjai és ereje nagyobb a mi gondolatainknál.

A harmadik szemelvény Albert Mohler életéből való. Gyerekkorától fogva baptista környezetben nőtt fel. 34 évesen választották meg a Déli Baptista Teológiai Egyetem elnökévé. Ez óriási pontot jelentett nemcsak az egyetem, hanem a Déli Baptista Szövetség életében is. A baptisták az egyetemmel együtt lassan, de biztosan a liberalizmus és lelki halál felé sodródtak. Ám Albert Mohler vezetésével nemcsak ellen tudtak állni a nyomásnak, hanem sikerült megfordítani az áramlatot, és mind a szövetségben, mind az egyetemen egy reformációt hajtottak végre. A tanári kartól megkövetelték egy konzervatív hitvallás elfogadását (hónapokkal ezelőtt még Bibliát el nem ismerő tanárok taníthattak nyugodtan!) és keresztyén életvitelt. Többen azt mondták neki, hogy amit csinálni akar, őrültség! Tönkre fogja tenni az egyetemet, el fogja veszteni a diákjait, ha nem halad az árral. Nem így lett. A legújabb adatok alapján a Déli Baptista Teológia a világ legnagyobb teológiai intézménye. Ráadásul ez az intézmény konzervatív, hitvalló, kálvinista alapokon áll. Nem kell a világgal úsznunk. Isten megáldja a hűséget.

Az előadásokon kívül elég sűrű napom volt. Röviden sikerült beszélnem Robert W. Godfrey-vel, a Ligonier egyik kitüntett előadójával, akinek a felesége – meglepő módon – magyar. Röviden beszéltünk az egyházunkról, Szász Attilának később még a feleségével is sikerült telefonon beszélnie – magyarul. Leültünk Carl Dobrowolskival (aki New York-ban vendégül látott) és Attilával beszélni a jövőbeli tervekről és lépésekről a könyvkiadás terén. És Isten kegyelméből sikerült a Ligonier egyik alelnökével is beszélnem a jövőbeli együttműködésről könyvek kiadása, előadások feliratozása, és talán még más téren való együttmunkálkodás kapcsán. Óriási dolog ez, hála az Úrnak érte.

Képet ma keveset készítettem, de ami van, azt közreadom.

2 thoughts on “Amerika, 15. nap: Érdekes életek

  1. Az Úr Jézus áldja meg találkozásaitokat, hozzátok haza minél több lelki kincset magyarokkal! Imádkozunk Értetek!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s