Észak-Amerika, 5. nap: Kezdődik a zsinat!

Pár nappal ezelőtt beszéltem Andris fiammal, amikor egyszer csak megkérdezte: “Apa, az a keresztyén buli, amire te mentél, elkezdődött már?” Nyilván a mai nappal kezdődő zsinatra gondolt. Mindig szívet melengető érzés, ha a gyerekek átérzik édesapjuk munkájának komolyságát. 🙂 Így hát ezúton mindenkinek örömmel jelentem, hogy a buli elkezdődött.

Mint már írtam, ennek a zsinatnak a különlegessége az, hogy egyszerre kettő van belőle. Két hitvalló református egyház, az URCNA (amelyeket a tegnapi nap során látogattam) és az OPC (akinek lelkészei közül tavaly ill. idén is szolgáltak ketten nálunk, Miskolcon és Budapesten) egy időben és egy helyen tartja a zsinatát. Ez a hely pedig az Illinois államban lévő Wheaton (ami egy nagy keresztyén főiskolának ad otthont), ami 260 kilométerre van Kalamazoo-tól. Vagyis az itteni viszonyok alapján nem messze – hiszen csak két és fél óra autóút.

Billel és az egyik presbiterével, Leóval utaztunk. Az út közben folytattam a zsinati napirendek átnézését. Az URCNA 200 oldalas anyagot állított össze a tárgyalandó ügyekről, amelyekkel jó tisztában lenni, ha az ember érteni akarja, hogy nagyjából mi történik a következő napokban. Az OPC nem volt ilyen szerény, csak visítva fértek bele 400 oldalba. Ezek az anyagok tárgyalják az elmúlt év fontosabb egyházi eseményeit, statisztikáit, fegyelmi ügyeit és meghatározó kérdéseit. Kicsit olyan számomra ez a két kötet, mint ha egy nagy erdőnek közepében dobnának le, amiben nincsenek ösvények. Borzasztó nehéz átlátni a dolgokat, még a fogalmak is speciálisak, sokszor külön magyarázatot igényelnek. Így egy idő után Billt, később pedig egy-két OPC-s lelkészt kezdtem el faggatni, hogy mik azok a nagyobb ügyek, amelyek a két egyház életében most fontosak. Igyekszem bejutni azokra a tanácskozásokra, amelyek a mi egyházunk számára érdekes és hasznos kérdéseket feszegetnek.

Ha már itt tartunk. Mi is a zsinat? A református (presbiteriánus) egyházak legfőbb döntéshozó szerve. A helyi gyülekezeteket a helyi presbitérium vezeti. A helyi gyülekezetek egyházkerületekbe tömörülnek, amelynek ügyeit a kerületi zsinat tárgyalja. Az egyház összességét illetve a kerületi zsinatok (vagy helyi gyülekezetek) által felvetett kérdéseket vagy megfelebbezett döntéseket pedig az egyetemes zsinat tárgyalja, és hoz döntést. Persze az nem lehetséges, hogy a résztvevő 150-200 ember minden ügyet megtárgyaljon. Éppen ezért az érdemi munka nagy része bizottságokban zajlik. Például majd húsz éve felmerült az OPC-ben egy új istentiszteleti énekeskönyv (zsoltárok + dicséretek) megalkotásának az igénye. Erre kijelöltek egy állandó bizottságot, és megválasztották tagjait. Az állandó bizottság azt jelenti, hogy ez a bizottság év közben is összejön és működik, és évente beszámol a zsinatnak a munkájáról. A mostani zsinaton jutottunk el oda, hogy az énekeskönyv elkészült, és megjelent. Ezzel a bizottság munkája itt véget ért, ezzel az évvel feloszlik. Az állandó bizottságok mellett vannak ún. ügydöntő (acting, jobb fordítást most nem találtam) bizottságok is, amelyeket csupán a zsinat idejére hoznak létre, és feladatuk, hogy az aktuális kérdéseket megvitassák, és javaslattal álljanak elő a zsinat egésze számára, ami megszavazhatja vagy elutasíthatja a javaslatot. A hét zsinati munkájának nagyrésze ezekben az állandó és ügydöntő bizottságokban zajlik. Hadd hozzak pár példát, hogy milyen bizottságok és ügyek vannak: a fellebbezési bizottság azokat az ügyeket tárgyalja, amelyekben valaki megfellebbezett egy presbitériumi vagy zsinati döntést (pl. valaki nem értett egyet egy gyülekezetben azzal, hogy a presbitérium kiket enged úrvacsorázni, majd ezt először a kerületi zsinat, most pedig az egyetemes zsinat tárgyalja. Az ökumené tanács a más, hitvalló felekezetekkel való kapcsolatot és a testvéregyházi státusz kérdését tárgyalja – a mi egyházunk ügye is egy ilyen bizottság elé kerül, ha majd testvéregyházi kapcsolatot szeretnénk valamelyikükkel. Egy másik bizottság többek között azt is tárgyalja, hogy az egyház megengedhet-e egy külön statisztikus alkalmazását, akinek az a feladata, hogy naprakész információval szolgáljon az egyház állaptáról. Egy, a keresztyén oktatási bizottság elé kerülő ügy pedig arról szól, hogy lehet-e és ha igen, milyen mértékben modernizálni a régi hitvallások szövegét. Sok kérdés, sok munka – annyira, hogy a reggeli 7-től, az első találkozó 8-tól kezdődik, és este 9-ig tart.

Van némi különbség a két egyház között azonban. Az OPC hagyományos presbiteriánus felállást követ: a lelkészek a kerületi zsinatba vannak beiktatva, és az egyetemes zsinaton minden kerületből csak adott, a kerület nagyságáva arányos jelölt vesz részt az egyetemes zsinaton. Ezek a jelöltek képviselik az összes, kerülethez tartozó gyülekezetet. A URCNA holland mintát követ, ahol a gyülekezetek jobban ragaszkodnak az önállóságukhoz. Itt minden helyi gyülekezet képviselteti magát a zsinaton, pontosabban minden gyülekezetből a lelkész(ek) és egy kormányzó presbiter. És persze rajtuk kívül még a különböző állandó bizottságok tagjai. Így fordulhat elő, hogy bár az OPC vagy kétszer nagyobb taglétszámban a URCNA-nál, mégis az OPC zsinaton kb. 150-en, a URCNA zsinaton pedig 250-en vannak.

De talán mára elég az egyházszervezeti felépítésekből. A különbözőségek ellenére inkább az egység gondolatával fejezném be. Ugyanis olyan jó látni azt, hogy bár a URCNA és az OPC két különbözőképpen felépülő egyház, eltérő háttérrel, mégis kihasználják az alkalmat, hogy a köztük lévő mély egységet is felszínre juttassák. Minden reggel és minden este közös áhítat és imádság van. Az étkezéseknél a két egyház küldöttei keverednek. Isten egy nyájáról van itt szó, ami néha két karámban tartózkodik. De az Úr majd visszajön, lebontja a karámfalakat, és egyesíti a népét. A közös áhítatról és az OPC zsinatról fogtok képeket látni lent. Igyekszem majd sokat fényképezni, különösen a gyönyörű egyetemvárosról.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s