Észak-Amerika, 8. nap: bolygó hollandok

Még nem zengtem ódákat az amerikaiak légkondícionálási mániájáról. Itt Wheatonban egy enyhe, kellemes nyári idő van. A hét elején inkább 22-24 fok körül volt, ma talán felment 30 fokig is. Mármint délben, mert este azért sokkal kellemesebbre hűl a levegő. Mit csinálnak erre az amerikaiak? Ahelyett, hogy élveznék a kellemes klímát, azt teszik, amit máskor is: lehűtenek minden termet vagy 18°C-ra. Nem viccelek. Kedd este ezt nem vettem figyelembe, és sikerült alulméreteznem az öltözékemet (értsd: csak hosszú ujjú ing volt rajtam). Meg is lett az eredménye: elég komolyan megfáztam, és már két napja fejfájással, köhögéssel, és mindenféle izomfájdalmakkal szenvedek. Éljen a klíma! 🙂

A mai napom nagy részét a URCNA zsinatán töltöttem. Talán említettem már, hogy ennek az egyháznak az Egyesült Államok északi részén és Kanadában vannak gyülekezetei. Ezek a részek pedig nagyon nagy részben holland hátterű bevándorlók lakta vidékek. Vagyis a URCNA-t mondhatjuk egy holland hátterű egyháznak, ezért is tartja hitvallásának a Egység hármas formáját (Belga Hitvallás, Heidelbergi Káté és a Dordrechti Kánonok), nem pedig a Westminsteri Hitvallást (ami inkább az angolszász egyházak jellemző hitvallása).

Érdekes nép ez a holland. Nagyon sok hullámban érkeztek Amerikába, mondhatni folyamatosan. Már a 16. századtól kezdve alakultak holland telepek, amelyek mindig nagyon megkülönböztetett módon reformátusak voltak. Az első épület, amit felépítettek a telepükön, mindig a templom volt. És a második? Az pedig az (keresztyén) iskola – mert alapvetőnek látták gyermekeik tanításának kérdését. Emiatt azonban sokszor a hollandok zártabb közösséget alkottak, mert jól elvoltak magukban. Általában sok gyerekük volt, tehát a gyülekezeteik természetes módon szaporodtak. De kívülállók ritkán csatlakoztak, mert nehéz megtalálni a helyed egyedül egy olyan gyülekezetben, amelyet a családok hálója jellemez. Egyszerűen nehéz kihez kapcsolódni.

A jó hír az, hogy ezt azért többen kezdik látni a URCNA-ban. Több presbiterrel, lelkésszel is beszéltem, akik elismerték, hogy nincsenek nagyon missziós erőfeszítéseik, és ezen szeretnének változtatni. Hála Istennek, hogy az evangélium átformálja ezeket a gyülekezeteket, hogy befogadóbb, szeretőbb, idegeneket jobban üdvözlő közösségekké váljanak.

Egy másik meghatározója a holland népléleknek a függetlenség és a hierarchiától, centralizált szervezettől való félelem. Valószínűleg (bár ez csak az én tippem) ez onnan eredeztethető, hogy mindig is magukra voltak utalva. Amikor kijöttek Amerikába a 16. században vallási üldözés, vagy az 1960-as években szegénység és munkaerőhiány miatt, akkor maguknak kellett megkeresni a kenyerüket. És a híres holland fukarság ezen a téren nagyon hasznos volt: egy presbiter említette, hogy amikor a hatvanas években az apja kijött, nem volt semmije. 15 év múlva saját farmot tudott venni, és azon gazdálkodni.

Mindez nagyon is kihat az egyházszervezetükre. Az egyházaik alapja a helyi gyülekezetek. Az egyházukat is szövetségnek (federation) hívják, egész pontosan: “Az Egyesült Református Gyülekezetek“. Nem egy egyház, hanem gyülekezetek egyesülése. Miért? Mert idegenkednek minden olyan dologtól, ami nem a helyi gyülekezetek kezdeményezésével és jóváhagyásával indul. Ezért minden gyülekezet képviselteti magát két emberrel a zsinaton. (Nem úgy mint az OPC-nél, ahol a kerületi zsinat a nagysága szerinti delgáltat küld az egyetemes zsinatra.) Egyetemes zsinatuk is csak két évenként van, szerintem szintén a túl sok központi intézkedés iránti félelemből. (Az OPC-nál évente van.) Nincs állandó központi szervezetük, hanem minden zsinaton újabb és újabb két évvel hosszabbítják meg az egyház egészének érdekében munkálkodó emberek mandátumát (moderátor, missziós koordinátor, rendszergazda stb.).

Ma például egy nagyobb vita volt azon, hogy mivel a missziós koordinátornak túlzottan sok munkája van a belföldi gyülekezetplántálások és külföldi misszionáriusok felügyeletében, ezért vegyenek fel mellé még egy teljes állású embert. A javaslatot végül elutasították, mert nem akarták a “bürokráciát” növelni. Amit lehet, próbálnak a helyi gyülekezet szintjén megoldani, pl. többen azt erősítették, hogy az egyes külföldi misszionáriusokat egy-egy helyi gyülekezet felügyelje. (Az OPC-nél ezzel ellentétben van egy misszióért felelős állandó bizottság, négy teljesállású taggal. Igaz, jól is működik. :))

Ezeket a dolgokat tényleg nehéz könyvekből elsajátítani. Az embernek bent kell ülnie a vitákon, és hallgatnia az érveket. Együtt ebédelni a küldöttekkel, és figyelni gondolkodásukat.

Tény, hogy van pár megnyerő pont ebben a modellben is. Az a felelős gondolkodás, ahogy a legkisebb gyülekezet presbitere is ugyanúgy magáénak érzi az adott ügyet, bátran felszólal mellette vagy ellene. A zsinat előtt közösen beszélik át a kérdéseket, és alakítanak ki egy közös álláspontot. Jó, hogy nem valami központi szervezettől várják a megoldásokat, hanem akarják a felelősséget vállalni.

Ám mindent összevetve én mégis örülök annak, hogy presbiteriánus vagyok. A holland rendszer az independensség felé mozdul el jobban. Én pedig jobban szeretek úgy tekinteni az egyházunkra, mint gyülekezeteink szorosabb kötelékére, ahol az egyéni szavak mellett hangsúlyt kap az egység kérdése, hogy amit képviselünk, amit teszünk, azt együtt tegyük.

Köszönöm az imádságaitokat. Ma a URCNA zsinatán mondtam beszédet, és röviden bemutattam az egyházunkat. Sok jó visszajelzést kaptam, sok beszélgetési lehetőség adódott. Holnap az OPC zsinata előtt fogok beszélni. Kérlek, imádkozzatok gyógyulásomért, és hogy minden rendben menjen. Köszönöm.

A képeken túl itt egy elmaradhatatlan videó egy mai szép énekről. Figyeljetek a szép hallelujázásra. 🙂

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s