USA, 2019. március 22-23.: Két világ között

Az elmúlt két nap a Midway-i Presbiteriánus Gyülekezet missziós konferenciájával telt. A gyülekezetekben itt elég általános, hogy az általuk támogatott misszionáriusokat meghívják pár napra a gyülekezettel való közös együttlétre. Legalább két-három célt szolgálnak ezek az alkalmak: (1) hogy a gyülekezet tagjai áttekintést kapjanak a missziós területeken történt eseményekről, (2) hogy bátorítsák a misszionáriusokat, és egyfajta lelki felfrissülés legyen nekik ez a pár nap, és (3) hogy buzdítsák a gyülekezet tagjait a misszió fontosságára, a misszionáriusok imádságban és anyagilag való támogatására, és a bizonyságtétel komolyan vételére. A misszionáriusok beszámolóin túl témához kapcsolódó igehirdetések is elhangzanak. Idén Harry L. Reeder, egy híres presbiteriánus lelkész volt az igehirdető. Rendkívül sokoldalú ember: volt felekezetének moderátora, tanított teológián, de mégis leginkább gyülekezetplántáló és gyülekezeti közösséget és missziót erősítő munkájáról ismert. Ilyen tehetséges kommunikátort és előadót ritkán látni: lényegében papír nélkül beszél prédikál, erőteljesen, egyszerűen, Krisztus-központúan, alkalmazottan. Találtam egy pár évvel ezelőtti videót róla, amikor egy konferencián beszélt, aki tud angolul, érdemes belenézni.

Ma a Filippi levél alapján beszélt arról, hogyan támogathatjuk a misszionáriusokat – de úgy gondolom, az üzenet bátran alkalmazható a lelkészekre és lelki vezetőkre. Mint mondta, a Filippi levél Pál missziós beszámolója a munkájáról annak a gyülekezetnek, aki támogatta őt. És három dologban látjuk Pál és a gyülekezet kapcsolatát: (1) Pál és a gyülekezet kölcsönösen tudott egymásról (Fil 4:1-3). Szükség van egy személyes kapcsolatra, személyes érdeklődésre, személyes belevonódásra a lelki munkások életében. Pál ismerte név szerint a gyülekezet tagjait és problémáit – mint ahogy ők is az övéit. A személyes kapcsolat által a lelki munkások terheit is jobban magunkénak érezzük. (2) A gyülekezet imádkozott Pálért (Fil 1:3-8), és Pál ezt tudta. Nem véletlenül nevezte munkatársainak (partnereinek) őket a szolgálatában. (3) A gyülekezet gondot viselt Pál anyagi szükségeiről (Fil 4:10-20). A számontartás, imádság és gondviselés által partnerré válhatunk ilyen módon is az evangélium terjesztésében.

Most csak két képet osztanék meg az atlantai tavaszról, és a takaros környékről. Holnap Úr napja, délután visszavezetek Greenville-be. Hétfőn pedig utazom Észak-Karolinába, egy újabb – és remélhetőleg most utolsó – konferenciára. Az Úr Veletek!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s