Oak Ridge, 2019.08.03-04.: Déli testvérek

Némi amerikai tapasztalat után biztosra vettem, hogy a Dél alapvetően a nagy és erős gyülekezetek és általában a keresztyének vidéke. Az eddigi utaim során ezen a vidéken fordultam meg legtöbbször, itt láttam a legegészségesebb gyülekezetet, ráadásul ezekben az államokban húzódik az a terület, amelyet Biblia-övnek (Bible Belt) hívnak, ezzel is utalva az itt található erős keresztyén jelenlétre. A mostani utam első állomása ebből józanított ki.

Oak Ridgbe, Tennessee államba érkeztem egy kimerítő, 24 órás repülőút után. Oak Ridge lényegében 1942-ben jött létre, és az amerikai atombomba-kutatás (Manhattan-projekt) érdekében létrehozott (titkos) település volt. Az áramtermeléshez és a hűtéshez rendelkezésre álló rengeteg víz, ill. a viszonylagos nagy távolság más településektől játszottak főként szerepet a kiválasztásában. Mindenesetre egy nagy kísérleti laboratóriumként indult meg a városka élete, és ezt a jellegét a mai napig is megőrizte: az ország, sőt a világ minden részéből érkező tudósok fő gyűjtőhelye. Mind emiatt jelentősen el is tér más déli településektől: az emberek inkább közömbösek a vallás iránt. Ez meglátszik abban is, hogy (jó) gyülekezetből nagyon kevés van.

Hála Istennek az a gyülekezet, amit meglátogattam, egy nagyon szívélyes, komoly, és lelkileg jó egészségnek örvendő közösség. Látogatásom apropóját az adta, hogy a Greenville-i Teológián való tanulmányaim témavezetője, Dr. C. N. Willborn (Nick) az itteni, Covenant (‘Szövetség’) gyülekezet lelkésze. Nick történelmi teológiát és egyháztörténelmet tanít, és különleges ismerője a presbiteriánus teológiának és mindennek, ami az egyházzal kapcsolatos. Egy rendkívül melegszívű ember, és ez a melegség az otthonán keresztül a gyülekezeten is érződik.

Ezt a szívélyességet több módon is sikerült megtapasztalnom, de hadd emeljek ki egy mozzanatot a ma délelőtti istentiszteletből. A prédikáció után Nick bejelentette, hogy a gyülekezet egy újabb taggal szaporodott, és megkérte Barrettet, hogy jöjjön előre a fogadalmát letenni. Meglepetésemre kiderült, hogy Barrett egy 10-11 éves fiú, akinek bizonyságtételét a presbitérium alaposan megvizsgálta, hitelesnek látta, és így a gyülekezet teljes jogú tagja lett. Most pedig nézzétek meg, hogyan zajlott Barrett fogadalomtétele:

Ha nem látszana, bátran nagyítsatok bele a képbe. Nick végig Barrett mellett állt, karjával átölelte a fiút a fogadalomtétel és az imádság közben, és ebben a gyöngéd és szerető pozícióban mutatta felé azt a szeretetet, amivel Krisztus van az övéi felé – legyenek fiatalok vagy felnőttek. Nick különben egy nagyon jó igehirdető is, éppen a Római levelet fejezte be, aki tud angolul és van ideje, bátran belehallgathat a sorozatába.

A mai napon egész sok szerepem volt egyébként. Még nem sikerült kihevernem a repülőutat, ami abból is látszott, hogy a jó éjszakai alvás ellenére, ebéd után másfél órát aludtam, és mégis este 10-kor már leragadtak a szemeim. Ennek ellenére az Úr megerősített délelőtt és délután is. Délelőtt egy hosszabb bemutatót tartottam a gyülekezetnek a magyar reformációról és az egyházunkról, délután pedig az istentiszteleten prédikáltam. (Itt is, mint ahogyan általában a jobb gyülekezetekben, két istentisztelet van vasárnaponként.) Az Úr Nicken keresztül még egy különleges ajándékkal is megáldott: ahogy az istentisztelet végéhez közeledtünk, Nick újra felhívott a szószékre, és kérte, hogy az ároni áldást magyarul (is) intézzem a gyülekezethez. Gondoltátok volna, hogy magyarul hangzik el Isten szava majd ezen a helyen? Én biztosan nem. 🙂

Az istentisztelet után, a késői óra ellenére kocsiba ültünk, és háromórás út után éjfélhez közel érkeztünk meg Greenville-be. A mostani utazásom fő célja ugyanis az, hogy részt vegyek az egyhetes intenzív kurzuson a teológián. A téma a 19. századi (amerikai) presbiteriánus teológia – ugyanis ez az évszázad rengeteg nagy teológust adott Isten népének erről a vidékről. Igyekszem majd röviden összefoglalni, amit tanultam – remélem, hogy tudunk épülni egymás tapasztalatából.

Nem maradt most más hátra, mint hogy pár képpel elköszönjek (némi magyarázatot találtok a képek alatt a leírásban). Hálásan köszönöm az imádságaitokat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s