Greenville, 2019.08.05-06.: Tanulás közben

Nyilvánvaló volt, hogy az erdélyiekre és az itteni hegyekre tett múltkori megjegyzésem nem múlhat el következmények nélkül. Így hát most Canossát járok. Mégpedig úgy igyekszem jóvá tenni az okozott kárt, hogy megmutatom, ma este mit csináltunk:

Igen, miccset sütöttünk. Nyiván az igazi nyomába nem érhet. De hát ez az, ami egy magyarországitól (címzetes oltott székelytől) és egy amerikaitól telt. Remélem, ez némileg enyhíti a sebeket. 😉

Nagyon sok újdonság az elmúlt két napban nem történt – lévén, hogy elkezdődött a kurzusom, és így a napjaim abból álltak, hogy egy vacogósra kondicionált (nyilván, hiszen Amerikában vagyunk, és ha kint 35 °C van, akkor bent miért ne legyen 20°C?) tanteremben ültünk, hallgattunk, beszéltünk, gondolkoztunk. Nem az a tevékenység, amiről érdekes képek készülnek.

De ez nem jelenti, hogy ne lenne érdekes! A kurzus, amin részt veszek, a 19. századi amerikai presbiteriánusok teológiájával foglalkozik. Valójában egy teljeskörű áttekintést ad, hogyan gondolkodtak a Biblia tanításairól ezek a teológusok. Nem sokat tudunk erről az időszakról, de sok szempontból a teológia egyik aranykora volt nemzetközileg is meghatározó református (presbiteriánus) teológusokkal.

Hadd emeljek ki most csak egy idézetet, Krisztus kereszten való szenvedéséről. A szerző James Henry Thornwell, az egyik meghatározó 19. századi presbiteriánus teológus (eredetiben persze sokkal szebb):

“Jézus halálának erkölcsi nagyságát nem kis mértékben növeli, ha megkülönböztetett módon, az istentisztelet aktusaként gondolunk rá. […] A halála által szerzett elégtétel nem csupán alapot szolgáltat arra, hogy mások szabadon közelíthetik meg és imádhatják az Isteni tökéletességet, hanem önmagában egy óriási imádság és csodálatos hálaáldozat. […] Ha istentiszteletként tekintünk rá, fenséges hódolat és erkölcsi nagyság szövi át Jézus halálát–amely nem nyűgöz le, ha figyelmünket csupán azok a jogi alapelvek kötik le, amelyek a bűnös felmentéséhez kötődnek. Jézus szenvedése olyan szentséggel van felruházva, amely arra késztet, hogy megálljunk és imádjuk őt. Sohasem volt ahhoz mérhető dicséret, mint amikor Jézus meghalt, és a megváltás egész munkája egy hatalmas litánia, amelyhez fogható nincs a világegyetem történetében. Nem csoda, hogy az Atyának szeretnie kell a Fiút. Isten ilyen imádóit nem küldik el a szentélyből, az általuk bemutatott hódolatot nem hagyják figyelmen kívül. Soha, soha nem mutattak be ehhez hasonlót, és soha, soha nem lesz ehhez hasonló — olyan kegyesség, mint amely Jézus kebelében izzott, amikor letette saját életét a kereszten.”

James Henley Thornwell: Krisztus áldozata, mint missziós törekvésünk képe és modellje (The Collected Writings of James Henley Thornwell, 2:418-419)

Ezek az emberek látták Jézus dicsőségét, és gyönyörködtek benne — talán ez a legfontosabb érv, hogy miért érdemes tőlük tanulni.

Ha pedig a tanulásnál járunk, akkor meg kell említeni, hogy nagyon komolyan veszik ezt. Bár egy választható tárgyról van szó, mégis nyoma sincs a lazaságnak. Látszik ez a professzor felkészültségén, és az elvárásokon is. Tegnap este pl. kaptunk még egy cikket, amit a következő napra át kellett olvasni. A cikk egy nyolcvan oldalas értekezés volt az ember teremtéséről, benne a különböző elméletek bibliai vizsgálatáról. Nem mondanám volna könnyű esti olvasmánynak, de ez különösebben nem hatott meg senkit. 🙂

Készítettem egy óra közbeni felvételt, ill. egy képet azokról a legszükségesebb könyvekről (pontosabban egy részükről), amelyet a professzor maga mellett tartott, hogy az óra közben hol egyikből, hol másikból tudjon idézni. Nem két könyvről van szó…

Áldott napot, és gyönyörködést a mi csodálatos Megváltónkban!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s