2020. január: A reformáció visszatér Angliába

Angliában folyton esik. Az angolok mindig teát isznak. Elképzelések, amelyek szilárdan tartják magukat elménkben. De nem feltétlenül igazak. Mondjuk, az tény, hogy tényleg mindig teát isznak. Legyen ez reggel 8 vagy este 9, egy tea mindig belefér. 🙂 Ám ugyanezt az esőről már nem mondanám el — legalábbis ottlétem alatt kellemes, kora tavaszi időjárás volt, a budapestinél átlagosan 5°C-kal melegebb klímával. Mindez kifejezetten kellemessé tette az ott-tartózkodásomat, és ezt a nem éppen izgalmas angol konyha se tudta felejteni. (Párolt répa és brokkoli mindig volt bőven, ahogyan annak lennie kell. 🙂 )

De mindezek kevéssé érdekesek. Hiszen nem a kultúráért vagy a kulináris élményekért utaztam Angliába, hanem egy presbiteriánus gyülekezet meghívására. A helyszín Sheffield, amelyik – meglepetésemre – a harmadik legnagyobb angol város, az agglomerációs övezetekkel együtt mintegy másfélmillió embernek ad otthont. (Érdekességképpen: Sheffieldben élt és dolgozott Benjamin Huntsman, a rozsdamentes acél feltalálója.)

A gyülekezet, amelyik meghívott, az egyetlen presbiteriánus közösség a városban. Sőt, az országban is kevés van. Bármennyire is nehéz elképzelnünk, de abban az országban, ahol a Westminsteri Hitvallás született, a 20. századra lényegében eltűnt a presbiterianizmus. (Skóciában persze továbbra is domináns maradt.) A 20 század utolsó harmadában kezdődött némi lelki ébredés: Martin Lloyd-Jones szolgálata során sokan megismerkedtek a református hit alaptanításaival. Majd John Murray és mások szolgálata révén elkezdődtek Londonban az ún. “Presbiteriánus Konferenciák”, amelyből 1986-ban megszületett a vágy egy új presbiteriánus egyház létrehozására. Ez az Angliai és Walesi Presbiteriánus Egyház (EPCEW), amely három gyülekezettel indult, és mára 19 gyülekezete és gyülekezetplántálási munkája van. A reformáció tehát visszatért Angliába, és Isten kegyelméből növekszik. (Többek között ezért is örülök/örülünk a velük való kapcsolatnak, mert a miénkhez közelebb álló helyzetben indult el az egyházuk, és az a sok tapasztalat, amely felhalmozódott náluk az elmúlt 32 év gyülekezetplántálásában, számunkra is rendkívül hasznos.)

Ahogy látható, az egyház kezdettől fogva aktívan gondolkozott a misszióról, és amikor lehetőségeik és feltételeik engedték, újabb és újabb gyülekezetek alapításába kezdtek. Így indult el 2010-ben Sheffieldben is a munka. Az eltelt tíz évben a gyülekezet tagjainak létszáma kb. 50-60 főre emelkedett. Tehát nem “amerikai mértékű” nagy presbiteriánus gyülekezeteket kell elképzelni, amelyek sok évtizede megszervezetten működnek, hanem a mieinkhez hasonlóbb közösségeket, amelyek közül sok 10-15 éves múlttal rendelkezik csupán. Az istentiszteletük, gyülekezeti életük a miénkhez nagyon hasonló. A missziós stratégiájuk is egyszerűen összefoglalható: jó igehirdetés, szerető közösség és melegszívű fogadtatás a betérők irányába. Ez utóbbit én magam is tanúsíthatom: mind a lelkész, mind a gyülekezet részéről kedvességet, érdeklődést és bátorítást kaptam. Egyszerű és igei modell.

A sheffieldi gyülekezet még egy szempontból különösen érdekes: az istentiszteletük helyszíne miatt. Az istentiszteleteket ugyanis egy 1629-ben épített kis kápolnában tartják, amelynek első lelkésze a westminsteri zsinat egyik tagja volt. Az épület az évszázadok során fokozatosan romlott, a vallás hanyatlásával a kilencvenes évekre már romos állapotban volt. Isten különleges gondoskodása során azonban a gyülekezet nagyon kedvező áron meg tudta kapni az épületet (az Úr egy evangéliumi keresztyén ügyintézőt rendelt a városházára, aki igyekezett mindent megtenni egy kedvező ajánlatért). Az épületet felújították, kibővítették, ez szolgál most istentiszteleti helyül. Az egész templom kialakítása puritán (a szó jó értelmében természetesen 🙂 ): az istentiszteleti tér mellett egy fogadó helység, egy baba-mama szoba és mellékhelyiségek állnak a gyülekezet rendelkezésére.

Ebben a gyülekezetben prédikáltam vasárnap este. A kezdeti félelmeim ellenére a gyülekezet nagyon irgalmas volt a magyar akcentusommal szemben. Az egyik gyülekezetbe járó külföldi diák még meg is jegyezte, hogy néha jobb a nem-anyanyelvi igehirdetőket hallgatni, mert könnyebben meg lehet őket érteni, mint az angolokat. 😀 Nagyon hálás vagyok az imádságaitokban nyújtott támogatásért, az Úr megsegített az ő irgalmából.

Még egy dolgot emelnék ki az elmúlt pár napból. Egy-két éve a gyülekezeti munkától elkülönülve a lelkész indított egy terhességi központot a városban. Ennek a célja az, hogy a terhes édesanyáknak olyan valódi felvilágosítást adjanak, amelyet az állami egészségügyi rendszerben nem kapnának meg. Sajnos Angliában is az egyik vezető halálok az abortusz, amelyet természetes és alanyi jogként tartanak számon. Amikor a terhességet megállapítják, és az első ultrahang vizsgálat elkészül, a babáról készült képeket mindaddig nem mutatják meg az édesanyának, amíg el nem döntötte, hogy megtartja-e a gyerekét vagy sem. Miért? Azért, mert ha az édesanya látja a gyermekét, akkor máris kötődés alakul ki közöttük, és így nehezebben döntene az elvetés mellett. Mondani sem kell, hogy milyen kicsavart és ördögi ez az érvelés. Éppen ezért indították ezt a terhességi központot, ahol a terhes édesanyáknak tanácsadást és ingyen ultrahangot biztosítanak. Külföldi segítségből sikerült egy modern uh-készüléket beszerezniük, amivel magzatok százainak életét tudták már megmenteni. Hála legyen az Úrnak érte! Ezt a missziót imádságainkkal mi is támogathatjuk – könyörögve, hogy ne fáradjanak meg a jó cselekvésében, és Isten mentsen meg életeket továbbra is a szolgálatuk által. (Bár a gyülekezettől elkülönítve működik, ám a gyülekezet tagjai közül többen önkéntesként részt vesznek ebben a misszióban.)

Pár képet adnék közre így a végén a kis kápolnáról, a lelkészről és a vasárnap nála ebédre összegyűlt testvérekről és az angliai tájról.

One thought on “2020. január: A reformáció visszatér Angliába

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s