2020. március 8.: Briarwood

A tegnapi írásomban nem nagyon ejtettem szót a szombat reggeli imaközösségről. A birminghami jámbor férfiak szombat reggel 7-kor (!) találkoznak imaközösségre – a város különböző helyszínein, 2-3 család házában. Összejönnek, megbeszélik az aktuális imakéréseket a gyülekezetben és személyes életükben, és utána közösen imádkoznak. A tegnapi alkalmon kb. 15-en vettek részt, az imaközösséget aztán három kisebb csoportra bontották le. Majd ezt követően együtt reggeliztek, kávéztak, beszélgettek – a reggel első két óráját, mint Isten emberei töltötték együtt.

A fenti kép ezen az imaközösségen készült, ám amiért érdekes, hogy a kép közepén, a tv mellett áll egy idősebb bácsi. Ő Frank Barker, a Briarwood gyülekezet alapító lelkésze. Nyolcvannyolc éves, és mint látjátok, még mindig aktív. A gyülekezet vezetéséből visszavonult, de vezeti még a férfi imaközösséget, otthoni bibliaórákat, tanít a teológiai szemináriumon, és alkalmanként prédikál. Azt hiszem, sokan beérnénk ennyi energiával ebben az életkorban.

Amiért érdekes a Briarwood Gyülekezet, hogy mint látjátok, nem egy idős gyülekezet (amerikai mércével mérve persze). Hatvan évvel ezelőtt, 1960 nyarán kérték fel Frank Barkert, hogy egy új gyülekezet alapításába fogjon ezen a környéken. Az első istentiszteletet még egy bevásárlóközpontban tartották, majd az Úr fokozatosan növelte a gyülekezetet. Majd keresztyén iskolát indítottak, amit gimnázium és teológiai szeminárium alapítása is követett. Ez a viszonylag friss gyülekezet pár évtized alatt a PCA (nagy konzervatív presbiteriánus egyház) első számú gyülekezetévé, “zászlóshajójává” vált. Jelenleg 4.500 úrvacsorázó tagja van. Délelőtt kettő, délután egy istentiszteletet tartanak. A mi viszonyainkhoz képest felfoghatatlan méretű és hatású gyülekezet.

Már a kezdetektől fogva nagy hangsúly fektettek a misszióra, a gyülekezet indulása után hat évvel már elkezdtek misszionáriusokat támogatni világszerte. Jelenleg a gyülekezet évente mintegy kétmillió dollárt fordít csak ilyen célra.

Megkérdeztem Wayne-t, hogy emberileg mi volt Fran Barker sikerének a titka? Nyilván óriási kulturális különbségek vannak az alabamai Birmingham és mondjuk a mi országaink között. Itt a mai napig is általános, hogy az emberek rendszeresen templomba járnak. Nem zárkóznak el annyira a vallás dolgaitól, sokkal könnyebben lehet velük kapcsolatba lépni, gyülekezetbe elhívni, mint nálunk. De Amerikában is csak nagyon kevés gyülekezetalapítás lesz ilyen mértékben sikeres. Nyilvánvaló, hogy Isten áldja meg a munkát, a Szentlélek adja a növekedést, nem emberi módszerek. De mégis mi az, amit használt az Úr Briarwood esetében?

Wayne három dolgot említett. Egyrészt a lelkész kemény munkamorálját. Ahogy írtam, ez még nyolcvannyolc éves korában is látszik. Frank Barker fáradhatatlanul szolgált hatvanöt éven keresztül lelkészként, ott ahol szükség volt rá. Másrészt Wayne szerint elengedhetetlen volt Frank igehirdetési módszere. Mindig a Szentírás könyveiből prédikált, egyik igerész után a következőt véve (ún. lectio continua). Az igehirdetései érthetők voltak, és alkalmazottak – ahogy Wayne mondta a szívet célozták meg és érték el. Ez a következetes, Bibliából merítő, annak elengedhetetlenségét hangsúlyozó prédikálás vetette meg Briarwood alapját. Harmadszor pedig a kezdetektől fogva nagy hangsúly volt a személyes bizonyságtételen és evangelizáláson. Mindez nemcsak egy függelék volt a gyülekezet életében, nemcsak egy pont a “keresztyénként ezt is tennünk kell” listán. Hanem a lelkész maga is élen járt a Krisztusról való beszéden, és ezt hirdette a gyülekezetnek is. Egyszer megkérdezték a feleségét: “- Azt tudjuk, hogy Frank milyen a szószéken, de árulja el, milyen az otthonában, amikor más nem látja?” A felesége így válaszolt: “- Pontosan ugyanolyan.” Ezt a hangsúlyt láthatjuk a misszió kezdetektől fogva való támogatásában is. Ha tanulni akarunk tőlük, ezt tanulhatjuk.

Most elköszönök, mert holnap is korán kell kelnem, elég hosszú autóút vár rám, mire Greenville-be érek. Legközelebb majd onnan jelentkezem. Pár képet azért közreadok a gyülekezetről és a templomról.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s